Maatwerksoftware

Invantive is een expert in het leveren van branche specifieke maatwerksoftware. Onze diensten stellen onze partners in staat om bedrijfsprocessen te analyseren en de benodigde bedrijfssoftware te ontwerpen en te implementeren. Invantive levert bedrijfssoftware op maat voor verschillende branches waaronder; vastgoedontwikkeling, bankwezen, ICT, groenbeheer en financiële dienstverleners. Ook voor maatwerksoftware voor het analyseren van financiële risico's, risicomodellen in Excel, monitoren en rapporteren van bedrijfsprocessen, urenregistratie en andere doeleinden kunt u op onze expertise vertrouwen. Invantive heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van complexe ERP, CRM-systemen en andere bedrijfssoftware op maat. Onze ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen stelt ons in staat uw processen inzichtelijk te maken, risico's in te schatten en de juiste softwareoplossingen voor u bedrijf te ontwikkelen. Met Invantive als partner heeft u alle kennis en expertise in huis om flexibele maatwerksoftware te ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden en aan uw toekomstige eisen aan te passen.

Blijf innovatief met uw bedrijfssoftware op maat

In de huidige markt zijn innovatie en onderscheidend vermogen een belangrijke succesfactor. Om aan de veranderende behoefte van de markt te voldoen en een concurrerende positie te behouden, moeten bedrijven leveren wat de markt vraagt en de productiekosten verminderen door processen te optimaliseren. Innoveren, automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen en het verminderen van de productiekosten met behoud van kwaliteit en winst, is voor velen een grote uitdaging. Met Invantive heeft u een ervaren partner om deze uitdaging aan te gaan. Invantive heeft de expertise in huis om complexe maatwerk softwareoplossingen te ontwerpen en te implementeren die uw bedrijfsprocessen optimaliseren, kosten verminderen en marktpositie verbeteren. Als expert hebben wij de benodigde software om uw processen te analyseren, knelpunten te ontdekken en innovatiekansen te benutten. Met onze aanpak en softwareontwikkelmethode hebben wij verschillende maatwerk softwareprojecten succesvol opgezet en afgerond. Voor onze partners hebben wij onder andere de volgende maatwerk softwareoplossingen ontwikkeld; projecten en procesoptimalisatie, risicobeheer met Microsoft Excel, klantrelatiebeheersysteem met Microsoft Outlook interface (CRM), kopersfacturatie en kopersbegeleiding, veilingapplicaties, kostencalculatie, rapportage en regelgeving oplossingen, urenregistratie en facturatie in Outlook met projectadministratie koppeling. Door deze variëteit aan softwareprojecten beschikken wij over de kennis en ervaring om flexibele maatwerksoftware te ontwikkelen die aan uw huidige en toekomstige behoefte voldoet. Onze maatwerksoftware diensten stellen u in staat om te innoveren, processen te optimaliseren en de kosten te verminderen zonder kwaliteitsverlies.

Uw partner in maatwerk softwareoplossingen

Bij het leveren van bedrijfssoftware op maat is een goede lange termijn relatie belangrijk. De resultaten van de partner voor de korte en lange termijn zijn hierbij van belang. Invantive gelooft in een sterke samenwerking. Wij stellen u in staat om uw maatwerk softwareoplossingen zelfstandig of met behulp van Invantive aan de toekomstige eisen aan te passen. Invantive ontwikkelt bedrijfssoftware op maat dat met uw organisatie meegroeit en aan uw behoefte blijft voldoen. De softwareoplossingen worden volgens uw geldende bedrijfsregels ontworpen en ontwikkelt. Dit heeft als voordeel dat de software altijd aan uw bedrijfsregels kan worden aangepast. Onze ontwikkelmethode geeft u de mogelijkheid om na implementatie gemakkelijk bedrijfsregels te wijzigen of nieuwe toe te voegen. Het resultaat is dat u zonder extra kennis van buitenaf eenvoudig op veranderingen van de markt en uw organisatie kunt reageren. Als partner kunt u op de kennis van Invantive blijven rekenen voor het doorontwikkelen, implementeren, optimaliseren en kwaliteitsbewaking van de softwareoplossing gedurende het gehele levenscyclus. Met Invantive als partner heeft u alle kennis in huis om blijvend te innoveren en uw marktpositie te verbeteren. Invantive heeft als expert verschillende branchespecifieke maatwerk softwareprojecten succesvol voltooid, waaronder:

  • Vastgoedontwikkeling: ontwikkeling van calculatiesoftware voor de berekening van kosten, prijsstelling en opbrengsten van vastgoedprojecten.
  • Risicomanagement: risicoanalyse software voor het analyseren en modelleren van financiële risico's in Microsoft Excel.
  • Financiën: software voor het beoordelen en verstrekken van kredietcontracten met betalingstermijnen.
  • Veilingen: ontwikkeling van een online veilingapplicatie voor vastgoed.

Als expert levert Invantive solide en toekomstgerichte maatwerk softwareoplossingen. Naast het leveren van bedrijfssoftware op maat, ondersteunen wij u ook bij het optimaliseren van nieuwe en bestaande systemen. Onze ervaring met het analyseren en ontwikkelen van software, stelt ons in staat uw huidige applicaties en systemen te optimaliseren en door te ontwikkelen. Partners uit verschillende branches raden onze maatwerksoftware diensten aan. Sinds de samenwerking voor het ontwikkelen van bedrijfssoftware op maat, zijn onze partners in staat te innoveren, processen te optimaliseren en zonder kwaliteitsverlies de productiekosten te verminderen. Neem contact met ons op voor het ontwikkelen van solide, innovatieve en toekomstgerichte maatwerk softwareoplossingen die uw ondersteunen in het handhaven van uw concurrerende positie.