Missie en Visie

Missie

De software van Invantive geeft projectmatig werkende bedrijven wereldwijd meer rendement op projecten. We werken vanuit respect voor mensen, waarbij we zelfstandigheid stimuleren.

Visie

Invantive is de facto de standaard voor goed renderende projecten door minimale verspilling en gemotiveerde stakeholders. Mensen hebben weer méér mogelijkheden om zelfstandig te zijn. Ze wensen resultaat en erkenning en dragen graag bij aan een herkenbaar resultaat. De software van Invantive geeft ieder de mogelijkheid zich te ontplooien en kennis en resultaten te delen. Daardoor hebben ze grip op hun werk en willen ze altijd blijven werken met de software van Invantive.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Invantive probeert te voorzien in een werkomgeving waar mensen werken omdat ze ervoor kiezen elke dag opnieuw daar te werken. Invantive werkt, indien redelijk, alleen met leveranciers en klanten aan wie een lening zou worden toegewezen op basis van voorwaarden die de Triodos bank stelt voor bedrijfsvoering.