Invantive Control for Excel

Download Invantive Control voor Excel

Analyseer uw financiële risico's in Microsoft Excel

Invantive Control is een risicoanalyse software voor het in realtime uitvoeren van rekenmodellen en analyseren van financiële risico's in Microsoft Excel. Invantive Control stelt u in staat om uw bedrijfsrisico's te analyseren, in te schatten, te beperken en uw slagkracht te vergroten. Met Invantive Control heeft u alle functies die u nodig heeft om uw financiële risico's in inzichtelijk te maken, te analyseren en een risicostrategie te ontwikkelen. Invantive Control levert realtime database en datawarehouse functies die u in staat stellen om organisatiebreed financiële gegevens uit verschillende systemen te verzamelen, te analyseren en de eventuele huidige en toekomstige risico's in heldere rapporten weer te geven. Daarnaast biedt Invantive Control u ook de mogelijkheid om gedetailleerde risico matrixen te berekenen, te beveiligen, te delen en uw risicomodellen en risicoplanning in Excel uit te voeren. Functionaliteit en flexibiliteit maken van Invantive Control dé softwareoplossing om uw financieel risicoprofiel binnen Excel te bepalen, uw risicomanagement te structureren, te optimaliseren en uw slagkracht te vergoten.

Invantive Control werkt met Excel modellen gevuld uit een database

Risicomanagement software met alle voordelen van Microsoft Excel

De risicomanagement software Invantive control biedt u alle voordelen van Excel met behoud van de flexibiliteit en integriteit. Invantive Control stelt risicoanalisten in staat om binnen de bedrijfsregels, ISO 27002 en SAS 70 financiële gegevens op te halen en in Excel te verwerken. Om uw financiële risico's inzichtelijk te maken en te beperken, biedt de risicoanalyse software u realtime toegang tot uw database en datawarehouse. Dit geeft u het voordeel van het in realtime opvragen en verzamelen van historische data. Deze functionaliteit stelt uw analisten in staat om financiële gegevens uit verschillende periodes in Excel te verzamelen, te verwerken en aan de hand van risico-indicatoren waaronder; marktrisico, valutarisico, kredietrisico, renterisico, liquiditeitsrisico en inflatie te analyseren. Uw risicoanalisten krijgen hiermee de mogelijkheid om financiële gegevens op te halen, samen te stellen, te delen, te consolideren, risicomodellen uit te voeren en uw risico's inzichtelijk te maken. Dit betekent dat u snel over de inzichten beschikt die nodig zijn om strategische plannen te ontwikkelen, uw financiële positie te bepalen en de risico's te beheren. Met Invantive Control hebben uw analisten alle benodigde functies om in realtime nauwkeurige berekeningen te maken, financiële controles uit te voeren, rapporten te creëren en uw risicoprofiel inzichtelijk te maken. Het implementeren van Invantive Control als risicoanalyse software binnen uw organisatie, levert u meer inzicht en controle over de interne- en externe financiële risico's en projectrisico's van uw organisatie. Met Invantive Control heeft u de mogelijkheid om met behoud van flexibiliteit en integriteit binnen Microsoft Excel complexe rekenmodellen uit te voeren, risico's te analyseren en uw investeringsvermogen inzichtelijk te maken.

Dé software voor het uitvoeren van complexe rekenmodellen in Excel

De uitgebreide risicomanagement- en rapportagefunctionaliteiten van Invantive Control stellen u in staat om complexe rekenmodellen in Excel uit te voeren en in realtime uw investeringsvermogen inzichtelijk te maken. Invantive Control biedt u namelijk de mogelijk om de investeringsrisico's die marktomstandigheden teweegbrengen, te berekenen, te analyseren, in te schatten en uw vermogenspositie te bepalen. Invantive Control stelt u in staat om binnen Excel de complexe relaties tussen uw financiële gegevens en Interne Rentevoet (IRR), Netto Contante Waarde (NCW), Euribor en inflatie inzichtelijk te maken en te analyseren. Dit betekent dat u de economische factoren van uw risicomodellen kunt identificeren en dat u volgens geldende bedrijfsregels complexe rekenmodellen kunt aanmaken, delen en uitvoeren. De verschillende modellen kunt u binnen Excel creëren, beveiligen, delen, ophalen en bewerken. Het voordeel hiervan is dat u verschillende risico's kunt simuleren en de mogelijk gevolgen voor uw financiële positie kunt analyseren en bepalen. Met als resultaat een betere risicoanalyse, risicomanagement en financieel resultaat. Met Invantive Control heeft u de functionaliteit om uw risico's te beheren en uw slagkracht te vergroten.

Invantive Control definieer model voor Excel sheet geladen vanuit Microsoft SQL Server
Invantive Control definieer model voor het vullen van Excel werkblad uit Oracle database

Optimaliseer uw risicoanalyse en risicomanagement processen

Met Invantive Control biedt u alle benodigde functies om uw risicoanalyse en risicomanagement processen te optimaliseren. De risicomanagement software stelt u in staat om een controleraamwerk voor uw financiële risico's te ontwikkelen en te implementeren. Het voordeel hiervan is dat u processen voor het controleren van financiële gegevens, monitoring van risico's en rapportage kunt automatiseren en optimaliseren. Het resultaat is een financieel controleraamwerk die u in staat stelt structuur aan uw risicoanalyse te geven, risico's te beperken en strategische plannen te ontwikkelen om uw cashflow te beheersen. Functionaliteit, integriteit en flexibiliteit maken van Invantive Control de brug tussen uw ongestructureerde financiële gegevens en uw strategische plannen.

Invantive Control biedt u verschillende risicoanalyse en risicomanagement voordelen, waaronder:

  • De flexibiliteit van Excel gecombineerd met de data integriteit uit uw databases.
  • Ontwerpen en bewerken van eigen risicomodellen om gegevens te downloaden en uploaden naar je eigen databases.
  • Realtime risicoanalyse en risicomanagement binnen uw bedrijfsregels.
  • Organisatiebreed realtime toegang tot uw database en datawarehouse voor het verzamelen en verwerken van al uw financiële gegevens.
  • Aanmaken en uitvoeren van complexe risicomodellen zoals PD, LGD, NPV en IRR vanuit Microsoft Excel.
  • Realtime berekenen van uw investeringen, rendement, cashflows en investeringsvolume.
  • Financieel controleraamwerk dat aan ISO 27002, SAS 70, Dutch GAAP, USA GAAP en IFRS standaarden voldoet.
  • Geïntegreerd documentmanagementsysteem (DMS) om grote rekenmodellen binnen Excel te openen en uit te voeren.
Invantive Control bewerk eigenschappen van velden in het Excel model

Risicoanalisten uit verschillende branches raden Invantive Control als risicomanagement en risicoanalyse software aan. Sinds het implementeren van Invantive Control als financieel controleraamwerk zijn de risico's inzichtelijker geworden en is het beheersen van de cashflows sterk verbeterd.

Vraag een demonstratie aan en ervaar hoe Invantive Control uw risicoanalyse binnen Microsoft Excel optimaliseert.

Invantive Control bewerk risico of waarderingsmodel voor het Excel sjabloon inclusief SQL statements en bedrijfsregels