Invantive Studio

Download Invantive Studio

Maatwerksoftwareontwikkeling met Invantive Studio

Invantive studio is een software-ontwikkelomgeving voor het modelleren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijfssoftware en applicaties op maat. De modelgedreven ontwikkelomgeving geeft u de mogelijk om binnen uw bedrijfsregels maatwerk softwareoplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Invantive Studio biedt u de mogelijkheid om bedrijfssoftware zoals: projectmanagement, financiële risicomanagement, procesoptimalisatie, kostencalculaties en tijdregistratiesoftware te conceptualiseren en te ontwerpen. Dit betekent dat u bedrijfssoftware op maat kunt ontwikkelen die gemakkelijk aan uw bedrijfsregels aan te passen is en met de organisatie meegroeit. Daarnaast optimaliseert onze software-ontwikkelomgeving al uw ontwikkelingsprocessen. Invantive Studio stelt u namelijk in staat om software-ontwikkelingsprocessen, waaronder: ontwerp, ontwikkeling, testen, analyse, implementatie en onderhoud van uw maatwerksoftwareontwikkeling te automatiseren. Het voordeel hiervan is dat u de verschillende processen op elkaar af kunt stemmen, op ontwikkelingskosten bespaart en de kwaliteit van de bedrijfssoftware bevordert. Met Invantive Studio heeft u een geavanceerd software-ontwikkelomgeving voor het modelleren en ontwikkelen van flexibele bedrijfssoftware en applicaties op maat.

Ontwerp flexibele bedrijfssoftware op maat

Invantive Studio is speciaal ontwikkeld voor het op maat ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van bedrijfssoftware en applicaties. De software-ontwikkelomgeving stelt u in staat om kwalitatief hoogwaardige bedrijfssoftware en applicaties voor projecten, bedrijfsprocessen (ERP) en klantrelatiesystemen (CRM) op maat te ontwikkelen. Om de benodigde applicaties en software binnen uw bedrijfsregels op maat te ontwerpen en te implementeren, biedt Invantive Studio u realtime toegang tot uw datawarehouse.

Dit betekent dat u in realtime operationele data kunt verzamelen, analyseren en in inzichtelijke rapporten kunt weergeven. De software-ontwikkelomgeving stelt u hiermee in staat om bedrijfsprocessen te analyseren, optimalisatiekansen te ontdekken en de juiste bedrijfssoftware te ontwikkelen. Met deze functionaliteit geeft Invantive Studio u de inzichten die nodig zijn om de eisen en specificaties van uw maatwerksoftware te definiëren. Daarnaast maakt deze functie het u gemakkelijk om nieuwe bedrijfsregels aan uw bedrijfssoftware toe te voegen of bestaande aan te passen. Het voordeel hiervan is dat u flexibele bedrijfssoftware kunt ontwikkelen dat aan uw huidige en toekomstige eisen blijft voldoen. Met Invantive Studio heeft u alle benodigde functies in huis om uw maatwerksoftwareontwikkeling te optimaliseren en flexibele bedrijfssoftware op maat te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren.

Optimaliseer uw softwareontwikkelingsprocessen

Maatwerksoftwareontwikkeling is een creatief proces waarbij een vooruitziende blik een belangrijke succesfactor is. Dit creatief proces vraagt daarom om kennis van de organisatie, doelstellingen, branche- en sterke communicatielijnen tussen stakeholders en softwareontwikkelaars. Om nu en in de toekomst een concurrentievoordeel te behouden, is het van belang om flexibele maatwerksoftware te ontwikkelen die gemakkelijk aan interne- en externe omgevingsfactoren aan te passen is. Met de modelgedreven software-ontwikkelomgeving Invantive Studio, heeft u alle functies in huis om het creatief softwareontwikkelingsproces in te richten en te optimaliseren. Door uw data in realtime te analyseren en in overzichtelijke rapporten te verwerken, stelt Invantive Studio u namelijk in staat om de bedrijfsregels, doelstellingen en specificaties van de bedrijfssoftware gemakkelijk te definiëren, aan te passen, te communiceren en te controleren.

Dit geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om met Invantive Studio uw eisen en bedrijfsregels in de code te definiëren, te testen, aan te passen en de maatwerksoftware door te ontwikkelen. Voor u betekent dit dat u gemakkelijk op marktomstandigheden kunt reageren en de nieuwe bedrijfsregels eenvoudig kunt laten implementeren. Met deze functionaliteit stelt Invantive Studio u in staat om bedrijfssoftware te ontwikkelen die met u organisatie mee-evolueert. Het voordeel hiervan is dat u softwareontwikkelingsprocessen zoals, conceptualiseren, testen, analyseren, ontwikkelen en implementeren van uw bedrijfssoftware kunt optimaliseren.

Het resultaat is besparing op de ontwikkelingskosten en kwalitatief hoogwaardige maatwerksoftware die aan uw eisen en bedrijfsregels blijft voldoen. Met de modelgedreven software-ontwikkelomgeving Invantive Studio heeft u alle benodigde functies in huis om het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren van software te optimaliseren en uw maatwerksoftwareontwikkeling te automatiseren.

Beheer uw applicaties vanuit de database

Invantive Studio stelt een realtime software repository en versiebeheersysteem, geleverd door Invantive Producer, beschikbaar voor het automatisch testen, bijwerken, samenvoegen, opslaan, distribueren, installeren en de-installeren van uw softwarepakketten en applicaties. De realtime repository biedt softwareontwikkelaars de mogelijkheid om pre-installaties scripts te gebruiken voor het testen en installeren van de software. Daarnaast vergemakkelijkt de software repository het onderhouden en beheren van uw maatwerksoftwarepakketten. De repository biedt softwareontwikkelaars namelijk de mogelijkheid om op een virtuele machine de softwarepakketten te valideren, op compliance- en regelgeving te controleren en waar nodig aan te passen. Voor u betekent dit dat u maatwerksoftwareoplossingen eenvoudig kunt controleren, aanpassen en automatisch kunt installeren. Het voordeel hiervan is dat u software fouten reduceert, de productiviteit verhoogt en op arbeid- en installatiekosten bespaart. Met Invantive Studio heeft u een geavanceerd software-ontwikkelomgeving voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van al uw maatwerksoftwarepakketten.

Beheer eenvoudig uw softwarepakketten

Om uw softwarepakketten en applicaties eenvoudig te beheren en te evolueren, stelt Invantive Studio een versiebeheersysteem beschikbaar. Het versiebeheersysteem geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om verschillende software versies te analyseren, aan te passen, door te ontwikkelen en samen te voegen. Voor uw softwareontwikkelingsprocessen betekent dit dat de verschillende processen parallel kunnen verlopen. Ontwikkelaars kunnen verschillende softwarepakketten vanuit de realtime repository ophalen, sorteren, bedrijfsregels wijzigen en nieuwe toevoegen. Het voordeel hiervan is dat u op ontwikkelingskosten bespaart en de maatwerksoftwarepakketten eenvoudig aan uw wensen kunt aanpassen. Het resultaat is flexibele bedrijfssoftware dat eenvoudig door te ontwikkelen is en aan uw eisen blijft voldoen. De modelgedreven ontwikkelmethode, realtime software repository en versiebeheersysteem, maken van Invantive Studio een geavanceerd systeem voor het inrichten en automatiseren van uw maatwerksoftwareontwikkeling. Enkele voordelen voor u op een rij:

  • Modelgedreven software-ontwikkelomgeving (CASE) voor het ontwerpen en doorontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige software en applicaties.
  • Optimalisatie van uw softwareontwikkelingsprocessen.
  • Organisatiebreed inrichten en automatiseren van maatwerksoftwareontwikkeling.
  • Realtime software repository voor het bewerken, installeren en valideren van softwarepakketten.
  • Versiebeheersysteem voor het eenvoudig beheren, wijzigen en samenvoegen van software vanuit de repository.
  • Realtime toegang tot uw datawarehouse voor het verzamelen, analyseren en bewerken van operationele data.
  • Eenvoudig opvragen van implementatie handboeken en applicatie omschrijving in PDF en Excel formaat.

Flexibiliteit en functionaliteit maken van Invantive Studio een geavanceerde modelgedreven software-ontwikkelomgeving voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige software en applicaties. Softwareontwikkelaars uit verschillende branches raden daarom Invantive Studio aan. Sinds de implementatie van Invantive Studio als software-ontwikkelomgeving, zijn de softwareontwikkelingsprocessen geoptimaliseerd en de ontwikkelings- en onderhoudskosten gereduceerd. Neem contact voor een persoonlijke presentatie.