Invantive Web Service

Webservices

Door de technologische veranderingen en de mobiliteit van medewerkers verdwijnen steeds meer traditionele werkplekken. Werknemers werken steeds vaker thuis of maken van reistijd werktijd. Werkprocessen zoals het maken van financiële rapporten of het invoeren van een nieuw project vinden steeds meer buiten kantoor plaatst. Voor bedrijven betekent dit dat werkprocessen anders ingedeeld en geoptimaliseerd moeten worden. Om de werkprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen is snel en veilige toegang tot het bedrijfsnetwerk via het Internet noodzakelijk.

Web Services maken het mogelijk voor bedrijven om via het internet werkprocessen nóg slimmer te organiseren. Door via web services toegang tot het bedrijfsnetwerk en applicaties te verschaffen, is het mogelijk om vanaf elke locatie processen aan te sturen en te optimaliseren.

Voordelen

De Invantive Web Service biedt verschillende voordelen:

  • De Invantive Web Service maakt het gemakkelijk om via het internet gegevens tussen verschillende databases en diensten snel en veilig uit te wisselen. Voor bedrijven betekent dit dat het maken van financiële berekeningen, het aanmaken en vastleggen van contracten vanaf elke locatie mogelijk is.
  • De Invantive Web Service vereenvoudigt de uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen binnen een project. De Invantive Web Service maakt het mogelijk om partners - via http(s) - geautoriseerd toegang tot applicaties en databases te geven. Het voordeel hiervan is dat bestaande applicaties en applicaties gebaseerd op Invantive Producer eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Dit betekent dat partners één applicatie kunnen gebruiken voor de planning van projecten, het uitvoeren van complexe rekenmodellen en de registratie van werkuren. Met gebruikmaking van de Invantive Web Service kunnen de gegevens - afhankelijk van het beveiligingsmodel - opgehaald en verwerkt worden in de eigen administratie. Hiermee wordt het mogelijk om met de Invantive Web Service meerdere opdrachtgevers en/of relaties snel en veilig toegang tot het bedrijfsnetwerk te geven.
  • Met de Invantive Web Service kunnen werkprocessen nóg slimmer georganiseerd en geoptimaliseerd worden. Met als resultaat het meer effectiever en efficiënter werken aan een project.